Reise- og betalingsvilkår

Individuelle turer

(turer hvor fly ikke er inkludert i prisen)

Betaling

Ved bestilling betales 50% av turens kostnad pr. person. Resterende 50 % må betales senest 35 dager før avreisedagen.

Avbestilling

En avbestilling skal alltid gjøres skriftlig av kontaktpersonen og sendes til info@epeak.no. Dersom avbestilling av en deltaker medfører økt kostnad for øvrige deltakere, f. eks enkeltromstillegg, må dette betales utover ordinær avbestillingskostnad.

Kostnader ved enkeltvis avbestilling:

Mindre enn 62 dager før avreise påløper ett administrasjonsgebyr på kr 500,- Mellom 42 og 15 dager før avreiser beholder arrangøren det innbetalte depositum, pluss avbestillingsbeskyttelse. Ved avbestilling mindre enn 15 dager før avreise beholder Epeak hele reisens pris, minus offentlige avgifter.

Kostnader ved gruppeavbestilling, 50 % eller flere av gruppen:

Ved inngåelse av avtale og frem til 31 dager før avreise beholder arrangøren innbetalt depositum. Mellom 30-16 dager før avreise, 50 % av reisens fulle pris. Mellom 15 og 0 dager før avreise beholder arrangøren hele reisens fulle pris, minus offentlige avgifter.

Avbestilling ved sykdom

Avbestillingsforsikring inngår ikke i våre priser.

Endring av bestilling

Ved endringer av en allerede bestilt reise er omkostningene kr 400 pr. ekspedisjon. Epeak AS forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i turprogram, og mindre prisjusteringer ved endrede rammebetingelser.

Avlysning

Depositum vil bli refundert i sin helhet om turen du har meldt deg på blir avlyst av oss. Dette gjelder også ved avlysninger relatert til koronavirus (covid-19).

Forsikring

Den reisende forplikter å anskaffe reiseforsikring. Vi anbefaler en forsikring som inkluderer hjemreise ved sykdom eller skade. Kjøp gjerne en forsikring som inkluderer avbestillingsforsikring.