Om Epeak

Et lag med dyktige og engasjerte mennesker som brenner for episke sykkelopplevelser.

Terrengsykling i Gol

Vår visjon

Epeak skal bli Skandinavias ledende leverandør av sykkelreiser for mosjonister, aktive syklister og bedrifter. Videre skal selskapet være en kvalitetsleverandør av typiske mat- & vinreiser, hvor vi gjennom tilrettelegging og dialog bidrar til å spre sykkelglede til alle deler av folket. Vårt fremste ønske er å formidle opplevelsen av glede, nysgjerrighet og spenning til våre reisende. Alt i en trygg ramme.

Glede

Glede skal prege alle deler av virksomheten. Glede på kontoret gjør det enklere å formidle glede til våre reisende. Våre reisende skal gjennom de
ulike turenes totalopplevelse sitte igjen med en generell følelse av glede og tilfredsstillelse.

Nysgjerrighet

Nysgjerrighet er nøkkelen til nye opplevelser. Vi skal være nysgjerrige på nye destinasjoner, nye veier og nye konsepter. Vi skal stadig søke ny kompetanse. Videre skal vi gjennom selskapets turer gjøre deltakerne sultne på mer. Nysgjerrige på nye kulinariske opplevelser, nysgjerrige på hva som skjuler seg bak neste sving, og neste tur.

Trygghet

Alle som arbeider hos oss, og ikke minst de som reiser med oss, skal gjøre det i visshet om at vi tar vare på dem og hverandre. De skal føle seg som del av noe. Alle skal føle seg sett og hørt. Vi skal skape trygghet gjennom oppriktighet. Risiko skal identifiseres, og tiltak fattes. Man skal våge å føle på spenning, og søke nye opplevelser, for man vet at sikkerhet
er ivaretatt. Sikkerhet gir trygghet.

Spenning

Både arbeidshverdagen og turene skal oppleves som spennende. Lite er mer individuelt enn terskelen for hva som oppleves som spennende. Ved å aktivt søke forståelse for dette hos hverandre og kunden, skaper man gode premisser for totalopplevelsen. Spenning kan under de rette forutsetninger være kilde til glede, og ikke minst motivere til nysgjerrighet.

Vår forretningsidé

Epeak skal gjennom uovertruffen kvalitet i alle ledd fremstå som et naturlig førstevalg for alle skandinaviske sykkelturister. Bred kompetanse om reisevirksomhet generelt, og om over 100 år lang sykkelhistorie spesielt, skal gjennom nytenkning og moderne virkemidler brukes til utvikling av reiser og konsepter som gir deltakerne sykkelopplevelser de ikke visste de drømte om. Vi skal ved hjelp av møysommelig utvalgte samarbeidspartnere og leverandører levere lønnsomme kvalitetsprodukter som skiller seg ut i markedet. Samtidig skal vi gjennom turer utviklet for de som til daglig ikke er syklister spre sykkelglede til flere, og følgelig skape et større marked for sykkelferier generelt.