Reise- og betalingsvilkår

Gruppeturer

Bestilling

Bestilling bør helst skje senest seks uker før avreisedato. Avtalen mellom partene anses inngått ved kundens betaling av den avtalefestede påmeldingsavgiften. Er påmeldingsavgiften ikke innbetalt av kunden seks virkedager etter mottatt bestillingsbekreftelse, er turarrangøren ikke lenger bundet av avtalen. Turarrangøren forbeholder seg retten til å annullere gruppeturer, dersom minimumsantall påmeldte ikke er oppnådd fire uker før turstart.

Betaling

Depositum skal betales på den måten som avtales og innen den frist som er satt. Epeaks depositum er minimum kr 2000,- per person for reiser innen Europa. De fleste reisene har likevel et høyere depositum enn dette, grunnet forhåndsbetaling av flybilletter, transfer og/eller hoteller. De Episke turene har følgelig minimum 4 500,- i depositum. For reiser utenfor Europa er depositumsbeløpet minimum kr 4000,- per person.

Restbeløpet forfaller 35 dager før avreise. Ved bestilling mindre enn 35 dager før avreise skal innbetalingen gjøres innen 48 timer.

Avbestilling

Følgende regler gjelder ved avbestilling: Ved avbestilling tidligere enn 42 dager før avreisedagen betales et ekspedisjonsgebyr på kr 500. Hvis reisen avbestilles mellom 42 og 15 dager før avreisedagen, refunderes ikke depositum. Ved senere avbestilling beholder Epeak hele reisen pris, med unntak av offentlige gebyrer.

Avbestilling ved sykdom

Avbestillingsforsikring inngår ikke i våre priser.

Endring av bestilling

Ved endringer av en allerede bestilt reise er omkostningene kr 400 pr. ekspedisjon. Epeak AS forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i turprogram, og mindre prisjusteringer ved endrede rammebetingelser.

Forsikring

Den reisende forplikter å anskaffe reiseforsikring. Vi anbefaler en forsikring som inkluderer hjemreise ved sykdom eller skade. Kjøp gjerne en forsikring som inkluderer avbestillingsforsikring.